Org nr: 912 702 545Kontaktinformasjon kan legges inn på din telefon ved å scanne nedenforstående bilde.


VIRST EIENDOM AS ble stiftet 16. november 2013. Selskapet har som formål å drive med kjøp, salg, utleie og forvaltning av fast eiendom, samt annet som hører til dette.

Kontoradresse til VIRST EIENDOM AS er:

Stabellsgt. 11
3510 Hønefoss.

e-post: eiendom@virst.no


Daglig leder av VIRST EIENDOM AS er Birger Olsen, tlf 930 56 191.

Daglig leder

(c) Birger Olsen 2014
Oppdatert sep 15